Bæredygtighed

Nordisk Glas A/S sætter klimaforandringerne øverst på den fælles dagsorden. Vi tror på at vi sammen kan gøre den største forskel. Derfor arbejdes der med høj prioritering på at efterleve flere af verdensmålene defineret af FN.

Vi er begyndt i 2020 med at implementere flere tiltag som gavner vores klima. Men vi er også bevidste om, at der venter en lang rejse forude, som kræver både investeringer og omstillinger for os som producent, vores leverandører samt vores kunder. Sammen når vi længst.

Vi har siden 2019 ændret indkøbsstrategi og valgt at købe vores råvarer hos de leverandører som ligger tættest på vores lokation. Også selvom det i nogle tilfælde koster lidt mere. Vi har valgt at sende en stor del af vores råvarespild fra produktionen til videre bearbejdning og genanvendelse. Også selvom det kræver en del ressourcer at administrere denne proces. Vi har også valgt at miljømærke en stor del af vores glas som den første glasproducent i norden. Også selvom det har været en lang og bekostelig proces. Og så kommer vores relativt store strømforbrug selvfølgelig fra grønt strøm.

Vi fortsætter denne vigtige klima rejse og vi glæder os til at fortælle om de yderligere tiltag som vi er i gang med.